DICIONARIOS E VOCABULARIOS | TEMÁTICOS

LINGUAXE ADMINISTRATIVA E XURÍDICA

Nos dicionarios e vocabularios atópase certa diversidade formal. Algúns figuran aquí por achegar definicións e aclaracións de significado aínda que non estean actualizados; outros cumpren a función, necesaria, de fixación ortográfica. Para favorecer a localización do recurso, optouse por unha selección e non por unha enumeración exhaustiva.

Vocabulario galego-castelán de linguaxe xurídica e administrativa.
Vocabulario xurídico-administrativo

Fraseoloxía xurídico-administrativa galego-alemán-inglés-castelán.
Fraseoloxía xurídico administrativa.

Corpus Técnico do Galego do ámbito do dereito que nos ofrece información sobre o léxico en contexto de lingua.
Corpus dereito

Corpus xurídico-administrativo LEGA galego-español.
Corpus xurídico galego-español

Glosario de termos xurídicos dubidosos castelán-galego.
Glosario de termos xurídicos

Glosario de termos parlamentarios.
Breve glosario de consulta en liña