DICIONARIOS E VOCABULARIOS | TEMÁTICOS

ECONOMÍA E COMERCIO

Nos dicionarios e vocabularios atópase certa diversidade formal. Algúns figuran aquí por achegar definicións e aclaracións de significado aínda que non estean actualizados; outros cumpren a función, necesaria, de fixación ortográfica. Para favorecer a localización do recurso, optouse por unha selección e non por unha enumeración exhaustiva.

Breve glosario de termos de comunicación comercial. Inclúe as súas definicións.
Comunicación comercial

Vocabulario de termos de léxico comercial. Inclúe os erros máis usuais coa correspondente forma correcta.
Léxico comercial

Léxico panlatino do comercio electrónico.
Comercio electrónico

Corpus Técnico do Galego: economía.
Economía

Corpus CONSUMER español-galego-catalán-éuscaro de información sobre consumo.
Corpus consumo

Corpus EGAL de economía galego-español.
Corpus de economía galego-español

O Dicionario ilustrado do comercio complétase cun Glosario de termos económico-comerciais e cun Vocabulario comercial galego-castellano-english.
Corpus de economía galego-español

Vocabulario multilingüe de economía, catalán, galego, vasco e inglés.
Vocabulario multilingüe de economía

Vocabulario de economía galego-inglés-castelán-francés-portugués.
Vocabulario de economía

Vocabulario galego–español–inglés de termos de nova economía.
Termos esenciais de nova economía

Léxico de economía e finanzas galego-castelán. CEG.
Breve glosario de termos de economía e finanzas